1η Ανοιχτή Συνέλευση

με θεματικές: συνδιαμόρφωση πάνω στο Ταυτοτικό Κείμενο, δράσεις για το επόμενο διάστημα.


Πολιτική Συνέλευση για την Κοινωνική Χειραφέτηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *